Combo Quà Tết – QT005

1,095,000 

1. Bánh Quy No Brand 400g X1

2. NCF Sánh Đậm( 10 gói x 24g) X1

3. Khoai Lon Slide 75g X1

4. Label 5 0.7L  X1

5. Kẹo Rinda lọ Kính 420g X1

6. Bánh Lucky stick 45g X1

7. Nho khô Raisin hộp tròn 150g X1

8. Trà lài Song Hoàng 100g lon X1

9. Kẹo Butter Toffees Griego 332g X1

10. Bánh arsenal 380g X1

11. Giỏ da (giỏ + phụ kiện + công) X1

- +