Combo Quà Tết – QT040

3,879,500 

1. Bánh Desorby 420g X1

2. Khoai lon Pringles 110g X1

3. Bánh StMichel 120g X1

4. Organic Refresh me tea 30g X1

5. SCL Lindor 125g X1

6. Chivas 21 X1

7. Ferrero 200gr X1

8. Kẹo Butter Toffees 260gr X1

9. Cà phê tan – Rich Aroma 100gr X1

10. Bánh Classic Strawberry 130g X1

11. Giỏ quà loại 3 ( giỏ + phụ kiện + công) X1

- +