Combo Quà Tết – QT047

383,000 

1. Cafe Wake Up 306g X1

2. Trà Liptop Matcha 136g X1

3. Bánh Gray Coconut 300g X1

4. Kẹo Kinh Henry Bonart Milk’n Friut 250g X1

5. Bánh Oreo 199,5g X1

6. Rượu Vang Đà Lạt 700ML X1

7. Giỏ Qùa + Nơ X1

- +